Інвентаризація майна та формування ліквідаційної маси

 

Результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси

ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК»

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду №112/15 від 21.05.2015 року затверджено ліквідаційну масу ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК» станом на «01» березня 2015 року»:

  • Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) – 5 246 293 928,23 грн.;
  • Оціночна вартість – 649 863 495,22 грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку (основні засоби, кредити, дебіторська заборгованість).

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ «КБ«АКТИВ БАНК», складеного ТОВ «Незалежна експертна компанія «Правий берег» (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 14878/13 від 17.07.2013р), ЗАТ «КОНСАЛТИНГЮРСЕРВІС» (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №376/15 від 07.05.2015 р.) та ТОВ «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 131/16 від 15.02.2016 р.).

У зв’язку з виявленням майна, що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «АКТИВ БАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.03.2015 р. з урахуванням змін на 01.11.2016 р. (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 668 від 23.02.2017 р.).

Складові ліквідаційної маси:

станом на 01.03.2015 р. з урахуванням змін на 01.11.2016 р.:

Група активів (ліквідаційної маси)

Балансова вартість активів станом на 01.03.2015р.  з урахуванням змін на 01.11.2016р.

(грн.)

Ринкова вартість активів станом на 01.03.2015р.  з урахуванням змін на 01.11.2016р.  

(грн.)

1 Каса та накопичувальний рахунок в НБУ 1 339 084,27 1 339 084,27
2 Кошти в інших банках 25 490,89 25 490,89
3 Кредити, надані юридичним особам: 3 385 238 518,43 117 526 625,65
3.1 в т.ч. на балансових рахунках 3 304 431 363,86 108 186 535,82
3.2 в т.ч. на позабалансових рахунках 80 807 154,57 9 340 089,83
4 Кредити, надані фізичним особам: 1 388 883 343,19 87 243 894,93
4.1 в т.ч. на балансових рахунках 1 364 137 549,76 84 895 382,33
4.2 в т.ч. на позабалансових рахунках 24 745 793,43 2 348 512,60
5 Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права 183 726 335,04 117 423 750,40
6 Дебіторська заборгованість: 51 133 856,71 16 712 191,20
6.1 в т.ч. на балансових рахунках 51 133 856,71 16 712 191,20
6.2 в т.ч. на позабалансових рахунках 0,00 0,00
7 Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу: 280 067 087,37 313 629 369,21
7.1 в т.ч. на балансових рахунках 280 067 087,37 313 629 369,21
7.2 в т.ч. на позабалансових рахунках 0,00 0,00
Всього: 5 290 413 715,89 653 900 406,55

 


Оцінка майнових прав за кредитними договорами на дату формування ліквідаційної маси

 

Акт оцінки майнових прав

Додаток до оцінки